Announcements

Annie Davies

DAVIES Annie Morfydd "MOLL" Hunodd ar 10 Rhagfyr 2021 yn Ysbyty Brenhinol Gwent yn 94 oed. Gwraig annwyl y diweddar Elfryn. Chwaer hoffus ei phum brawd a chwaer. Bydd colled fawr ar ei hgan ei theulu a llawer o ffrindiau. Cynhelir yr angladd ar ddydd Iau Ionawr 20fed 2022. Capel Mynydd Seion, Hill Street am 1:30yp ac yna yn Amlosgfa Gwent am 2:30yp Trwy wahoddiad yn unig oherwydd cyfyngiadau cyfredol. Os hoffech fynychu, ffoniwch Tovey Bros ar 01633 266848. Blodau'r teulu yn unig os gwelwch yn dda. Gwerthfawrogir rhoddion tuag at Ymchwil Cancr Cancer Research UK d/o Tovey Bros, 9-11 Heol Caerdydd, Casnewydd NP20 2EH. www.toveybros.co.uk

785 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.