Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORTCITYCOUNCIL (ALBANY STREET,NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4380154

Notice effective from
24th June 2019 to 24th July 2019

NEWPORTCITYCOUNCIL (ALBANY STREET,NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019
NOTICEishereby giventhat Newport CityCouncil in exercise of its powers under the Road Traffic RegulationAct 1984 (as amended) intends not lessthan 7daysfromthe date of this notice to make an orderthe effect of whichwill be to prohibit any vehiclefromproceedingalongAlbany Street -fromits southwestern junctionwith the access road to Sainsbury's (at the Sainsbury's Access Road/Abany Street roundabout) to apoint90 metres northeast of its junctionwith TheTurnstiles. Alternative routes will be provided. Thereason for makingthe order is to enable the constructionof anew storm sewer, newsurface watersewer and new inspectionchambers.The proposed order will be operative from 22 July 2019 and will continue in forcefor aperiodnot exceeding18monthsor until the works whichitisproposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 6weeks. Pedestrian accesswill be maintained at all times.Emergency vehicle accesswill notbe available.
Dated: 24 June 2019
GDPrice,Head of Lawand Regulation,
Civic Centre,Newport, NP20 4UR
CYNGORDINASCASNEWYDD (ALBANY STREET,CASNEWYDD)
GORCHYMYN(GWAHARDDTRAFFIGDROS
DRO) 2019
HYSBYSIR drwy hynbod CyngorDinas Casnewydd wrth arfereibwerauodan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu, heb fodynllai na 7diwrnod oddyddiad yr hysbysiad hwn,gwneudgorchymyn afyddyn golygu gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd yn ei flaen ar hydAlbany Street -o'r gyffordd gyda'r ffordd fynediad at Sainsbury's yn ydeorllewin (ar gylchfan Ffordd Fynediad Sainsbury's/Albany Street) ibwynt 90metr i'r gogleddddwyraino'r gyffordd SThe Turnstiles.Byddllwybrauamgen yn cael eu darparu.Yrheswm dros wneudygorchymyn yw ialluogi carthffos stormnewydd,carthffos dwr wyneb newyddasiambrauarchwilio newyddigael eu hadeiladu.Byddy gorchymyn arfaethedig yn weithredolo22 Gorffennaf 2019 abyddynpara mewn grym am gyfnod heb fodynhwy na 18 mis neu tanfyddygwaithybwriedir ei gyflawni wedi ei gwblhau,p'un bynnag sydd gynharaf.Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau mewn 6wythnos.Bydd mynediad igerddwyr yn cael ei gynnal trwy'r amser. Ni fyddmynediad ar gael igerbydau brys. Dyddiad: 24 Mehefin 2019 GDPrice,Pennaeth yGyfraith aRheoleiddio, Canolfan Ddinesig,Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4380154.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices