Search for more Public Notices in your area
Traffic

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN CYDGRYNHOI RHEOLI TRAFFIG A THERFYN CYFLYMDER 2019 RHYBUDD AMRYWIO TALIADAU MEYSYDD PARCIO

Notice ID: NP4383299

Notice effective from
11th September 2019 to 11th October 2019

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN CYDGRYNHOI RHEOLI TRAFFIG A THERFYN CYFLYMDER 2019 RHYBUDD AMRYWIO TALIADAU MEYSYDD PARCIO
Mae Cyngor Sir Fynwy wrth arfer ei bwerau o dan adran 35(C) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i rheoleiddir ymhellach gan Reoliad 25 o Reoliadau Gorchymyn Traffig Awdurdodau Lleol (Gweithdrefnau) (Cymru a Lloegr) 1996 a'r Ddeddf Rheoli Traffig 2004 (fel y'i diwygiwyd) a phob pwer galluogi arall, drw/y hyn yn rhoi rhybudd o amrywiadau i'r gorchymyn canlynol; Gorchymyn Cydgrynhoi Rheoli Traffig a Therfyn Cyflymder 2019.
Ar wahan i'r graddau a bennir yn Atodlen 1, mae'r holl ddarpariaethau eraill yn y gorchymyn penodedig uchod, fel y'i diwygiwyd, syn ymwneud a dosbarthiadau o gerbydau, diwrnodau gweithredu, oriau gweithredu a'r cyfnodau aros hwyaf yn aros yr un fath. Bydd y taliadau parcio newydd yn Sir Fynwy (lle y bo'n berthnasol) a grybwyllir isod yn dod yn weithredol ar y 7fed Hydref 2019
Os nad yw maes parcio yn cael ei grybwyll isod, yna bydd y taliadau'n aros yr un fath ag ar hyn o bryd.
Atodlen 1: Taliadau Presennol a Newydd


 


PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS

Attachments

NP4383299.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices