Search for more Public Notices in your area
Traffic

Road traffic regulation act i984 section i4(i)(a) (as amended) church road talywain

Notice ID: NP4383917

Notice effective from
13th November 2019 to 13th December 2019

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
deddf rheoleiddio traffig ffyrdd 1984
adran i4(i)(a) (fel y'i diwygiwyd) church road talywaun
pont-y-pWl gorchymyn gwahardd traffig dros dro 2019
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer eu pwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, llai na saith niwrnod ar 6l dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag mynd ar hyd rhan o Church Road, Talywaun, Pont-y-pwl.
trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer eu pwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, llai na saith niwrnod ar 6l dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag mynd ar hyd rhan o Church Road, Talywaun, Pont-y-pwl.
Y llwybr amgen fydd ar hyd Church Road, High Street, Broad Street A4043, Union Street B4246, Foundry Road, Lodge Road, Church Road a'r un fath o'r cyfeiriad arall. Mae angen cau'rffordd i ailosod cyfarpardiffygiol. DawY Gorchymyn arfaethedig i rym o 18:30 tan 00:00 ddydd lau 21 Tachwedd 2019 am 1 diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw*n hwy na 18 mis. Dyddiad: 13 Tachwedd 2019 Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pWl, Torfaen, NP4 6YB
Dyddiad: 13 Tachwedd 2019 Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pWl, Torfaen, NP4 6YB
Road traffic regulation act i984 section i4(i)(a) (as amended) church road talywain
pontypool temporary prohibition of traffic order 2019
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Church Road, Talywain, Pontypool. The alternative route is along Church Road, High Street, Broad Street A4043, Union Street B4246, Foundry Road, Lodge Road, Church Road and vice versa. The closure is necessary to replace defective apparatus. The proposed Order will operate from 18:30 hours to 00:00 hours Thursday 21st November 2019 for 1 day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months. Dated: 13th November 2019 Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB
is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Church Road, Talywain, Pontypool. The alternative route is along Church Road, High Street, Broad Street A4043, Union Street B4246, Foundry Road, Lodge Road, Church Road and vice versa. The closure is necessary to replace defective apparatus. The proposed Order will operate from 18:30 hours to 00:00 hours Thursday 21st November 2019 for 1 day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Attachments

NP4383917.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices