Search for more Public Notices in your area
Traffic

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN CYDGRYNHOI RHEOLI TRAFFIG A THERFYN CYFLYMDER 2019

Notice ID: NP4384344

Notice effective from
18th December 2019 to 17th January 2020

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN CYDGRYNHOI RHEOLI TRAFFIG A THERFYN CYFLYMDER 2019

RHYBUDD AMRYWIO TALIADAU MEYSYDD PARCIO

Mae Cyngor Sir Fynwy wrth arfer ei bwerau o dan adran 35(C) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i rheoleiddir ymhellach gan Reoliad 25 o Reoliadau Gorchymyn Traffig Awdurdodau Lleol (Gweithdrefnau) (Cymru a Lloegr) 1996 a'r Ddeddf Rheoli Traffig 2004 (fel y'i diwygiwyd) a phob pwer galluogi arall, drwy hyn yn rhoi rhybudd o amrywiadau i'r gorchymyn canlynol; Gorchymyn Cydgrynhoi Rheoli Traffig a Therfyn Cyflymder 2019.

Ar wahan i'r graddau a bennir yn Atodlen 1, mae'r holl ddarpariaethau eraill yn y gorchymyn penodedig uchod, fel y'i diwygiwyd, sy'n ymwneud a dosbarthiadau o gerbydau, diwrnodau gweithredu, oriau gweithredu a'r cyfnodau aros hwyaf yn aros yr un fath.

Bydd y taliadau parcio newydd yn Sir Fynwy (lle y bo'n berthnasol) a grybwyllir isod yn dod i rym ar 8 lonawr 2020. Os nad yw maes parcio yn cael ei grybwyll isod, yna bydd y taliadau'n aros yr un fath ag ar hyn o bryd. Atodlen 1

Taliadau Presennol a Newydd

COLOFN 1

COLOFN 2

COLOFN 3

COLOFN 4

COLOFN 5

COLOFN 6

COLOFN 7

Enw'r Man Parcio

Dosbarth o gerbydau y gellir defnyddio'r Man Parcio ar eu cyfer

Diwrnodau Gweithredu

Oriau

Gweithredu'r Man Parcio

Ffioedd Parcio Cyfredol ar gyfer cerbydau a ganiateir Dyddiau Llun i ddyddiu Sadwrn rhwng 9am a 5pm

Ffioedd Parcio Newydd ar gyfer cerbydau a ganiateir Dyddiau Llun i ddyddiau Sul rhwng 8am a 6pm

Cyfnod Hwyaf y gall cerbydau aros yn y Man Parcio.

1. Maes Parcio lard y

Bragdy,

y Fenni.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd (ac eithrio dydd Mawrth)

Yr Holl Oriau

£1.10 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.70 am 3 awr neu ran o hynny; £2.20 am 4 awr heb ddychwelyd o fewn 2 awr o'r amser ymadael Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Byr am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

Llun - Sadwrn £1.50 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.90 am 3 awr neu ran o hynny; £2.40 am 4 awr heb ddychwelyd o fewn 2 awr o'r amser ymadael. Dyddiau Sul 2 awr gyntaf am ddim, £1.00 am weddill y dydd. Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Byr am £540.00 y flwyddyn, £275 am hanner blwyddyn a £138 bob chwarter

Llun-Sadwrn 4 awr

Sul

24 awr

2. Maes Parcio Gorsaf Fysiau'r Fenni.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

£1.10 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.70 am 3 awr neu ran o hynny; £2.20 am 4 awr neu ran o hynny; neu £4.40 drwy>r dydd, Goraros £5.50. 5 diwrnod £16.50, 6 diwrnod £19.80. Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Hir am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

£1.50 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.90 am 3 awr neu ran o hynny; £2.40 am 4 awr neu ran o hynny; neu £4.80 drwy>r dydd. Dyddiau Sul 2 awr gyntaf am ddim, £1.00 am weddill y dydd. Goraros £6.00. 5 Diwrnod £18.00. 6 Diwrnod £21.50.

Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Hir am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

24 awr

3. Gorsaf Fysiau'r Fenni.

Cerbydau Gwasanaethau Cyhoeddus

Pob Dydd

7am tan hanner nos

Dim Tal

Dim Tal

17 awr

Carafanau

Pob Dydd

8am i 6pm

Dim Tal

Dim Tal

10 awr

Cerbydau Masnachol sy'n pwyso mwy na 2.5 tunnell fetrig heb lwyth

Pob Dydd

6pm i 8am

Dim Tal

Dim Tal

14 awr

4. Maes Parcio Priordy'r Santes Fair, y Fenni

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

£1.10 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.70 am 3 awr neu ran o hynny; £2.20 am 4 awr neu ran o hynny; neu £4.40 drwy>r dydd. Goraros £5.50. 5 diwrnod £16.50. 6 diwrnod £19.80. Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Hir am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

Llun-Sadwrn £1.50 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.90 am 3 awr neu ran o hynny; £2.40 am 4 awr neu ran o hynny; neu £4.80 drwy'r dydd. Dyddiau Sul 2 awr gyntaf am ddim. £1.00 am weddill y dydd. Goraros £6.00. 5 diwrnod £18.00 6 diwrnod £21.50. Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Hir am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

24 awr

5. Maes Parcio Byefield, y Fenni.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

£3.30 drwy>r dydd.. Dyddiau Mawrth yn unig

£3.60 drwy>r dydd Dyddiau Mawrth yn unig

24 awr

6. Maes Parcio Stryd y

Castell,

y Fenni.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

£1.10 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.70 am 3 awr neu ran o hynny; £2.20 am 4 awr neu ran o hynny; neu £4.40 drwy'r dydd. Goraros £5.50. 5 diwrnod £16.50. 6 diwrnod £19.80. Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Hir am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

Llun - Sadwrn £1.50 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.90 am 3 awr neu ran o hynny; £2.40 am 4 awr neu ran o hynny; neu £4.80 drwy'r dydd. Dyddiau Sul 2 awr gyntaf am ddim, £1.00 am weddill y dydd. Goraros £6.00. 5 diwrnod £18.00. 6 diwrnod £21.50. Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Hir am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

24 awr

7. Maes Parcio Fairfield, y Fenni.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

£1.10 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.70 am 3 awr neu ran o hynny; £2.20 am 4 awr neu ran o hynny; neu £4.40 drwy'r dydd. Goraros £5.50. 5 diwrnod £16.50. 6 diwrnod £19.80. Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Hir am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

Llun - Sadwrn £1.50 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.90 am 3 awr neu ran o hynny; £2.40 am 4 awr neu ran o hynny. neu £4.80 drwy'r dydd. Dyddiau Sul 2 awr gyntaf am ddim, £1.00 am weddill y dydd. Goraros £6.00. 5 diwrnod £18.00. 6 diwrnod £21.50. Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Hir am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

24 awr

8. Maes Parcio Tiverton Place, y Fenni.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

£1.10 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.70 am 3 awr neu ran o hynny; £2.20 am 4 awr heb ddychwelyd o fewn 2 awr o'r amser ymadael Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Byr am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

Llun - Sadwrn £1.50 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.90 am 3 awr neu ran o hynny; £2.40 am 4 awr heb ddychwelyd o fewn 2 awr o'r amser ymadael. Dyddiau Sul 2 awr gyntaf am ddim, £1.00 am weddill y dydd. Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Byr am £540.00 y flwyddyn, £275 am hanner blwyddyn a £138 bob chwarter

Llun-Sadwrn 4 awr

Sul 24 awr

9. Maes Parcio Trinity Terrace, y Fenni.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

£1.10 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.70 am 3 awr neu ran o hynny; £2.20 am 4 awr heb ddychwelyd o fewn 2 awr o'r amser ymadael Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Byr am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

Llun - Sadwrn £1.50 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.90 am 3 awr neu ran o hynny; £2.40 am 4 awr heb ddychwelyd o fewn 2 awr o'r amser ymadael Dyddiau Sul 2 awr gyntaf am ddim, £1.00 am weddill y dydd. Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Byr am £540.00 y flwyddyn, £275 am hanner blwyddyn a £138 bob chwarter

4 awr

10. Maes Parcio Stryd Tudor, y Fenni.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

£1.10 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.70 am 3 awr neu ran o hynny; £2.20 am 4 awr neu ran o hynny; neu £4.40 drwy>r dydd. Goraros £5.50. 5 diwrnod £16.50. 6 diwrnod £19.80. Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Hir am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

Llun-Sad £1.50 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.90 am 3 awr neu ran o hynny; £2.40 am 4 awr neu ran o hynny; neu £4.80 drwy'r dydd. Dyddiau Sul 2 awr gyntaf am ddim, £1.00 am weddill y dydd. Goraros £6.00. 5 diwrnod £18.00. 6 diwrnod £21.50.

Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Hir am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

24 awr

11. Maes Parcio Jubilee Way, Cil-y-coed

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

Dim Tal

Dim Tal

24 awr

12. Maes Parcio Woodstock Way, Cil-y-coed.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

Dim Tal

Dim Tal

24 awr

13. Maes Parcio

Castell Dell,

Cas-gwent.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

£1.10 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.70 am 3 awr neu ran o hynny; £2.20 am 4 awr neu ran o hynny; neu £4.40 drwy>r dydd. Goraros £5.50. 5 diwrnod £16.50. 6 diwrnod £19.80. Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Hir am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

Llun - Sadwrn £1.50 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.90 am 3 awr neu ran o hynny; £2.40 am 4 awr neu ran o hynny; neu £4.80 drwy'r dydd. Dyddiau Sul 2 awr gyntaf am ddim, £1.00 am weddill y dydd. Goraros £6.00. 5 diwrnod £18.00. 6 diwrnod £21.50.

Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Hir am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

24 awr

Carafanau

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

24 awr

14. Maes Parcio Coetsis Castle Dell, Cas-gwent.

Cerbydau Gwasanaethau Cyhoeddus

Pob Dydd

7am tan hanner nos

Dim Tal

Dim Tal

17 awr

15. Maes Parcio'r Neuadd Ymarfer, Cas-gwent.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

£1.10 drwy'r dydd rwydded Gyfradd Ostyngedig Penodol i'r Maes Parcio £137.50 y flwyddyn

Llun - Sadwrn £1.50 dwry'r dydd. Dyddiau Sul 2 awr gyntaf am ddim. £1.00 am weddill y dydd. Trwydded Gyfradd Ostyngedig Penodol i'r Maes Parcio £137.50 y flwyddyn

24 awr

16. Maes Parcio Nelson Street, Cas-gwent.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

£1.10 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.70 am 3 awr neu ran o hynny; £2.20 am 4 awr heb ddychwelyd o fewn 2 awr o'r amser ymadael Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Byr am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

Llun - Sadwrn £1.50 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.90 am 3 awr neu ran o hynny; £2.40 am 4 awr heb ddychwelyd o fewn 2 awr o'r amser ymadael. Dyddiau Sul 2 awr gyntaf am ddim. Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Byr am £540.00 y flwyddyn, £275 am hanner blwyddyn a £138 bob chwarter

Llun-Sadwrn 4 awr Sul 24 awr

17. Maes Parcio Heol yr Orsaf, Cas-gwent.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

Dim Tal

Llun - Sadwrn £1.50 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny, £1.90 am 3 awr £2.40 am 4 awr neu ran o hynny; neu £4.80 drwy'r dydd. Dyddiau Sul 2 awr gyntaf am ddim. £1 am weddill y dydd. Goraros £6.00. 5 diwrnod £18.00. 6 diwrnod £21.50. Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Hir am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

24 awr

18. Yr Orsaf, Cas-gwent,

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

Dim tal

Llun - Sadwrn £1.50 drwy'r dydd Dyddiau Sul 2 awr gyntaf am ddim, £1.00 am weddill y dydd. Trwydded Gyfradd Ostyngedig Penodol i'r Maes Parcio £137.50 y flwyddyn

24 awr

19. Maes Parcio Welsh Street, Cas-gwent.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

£1.10 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.70 am 3 awr neu ran o hynny; £2.20 am 4 awr neu ran o hynny; neu £4.40 drwy>r dydd. Goraros £5.50. 5 diwrnod £16.50. 6 diwrnod £19.80. Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Hir am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

Llun - Sadwrn £1.50 am y 2 awr gyntaf neu ran o hynny; £1.90 am 3 awr neu ran o hynny; £2.40 am 4 awr neu ran o hynny; neu £4.80 drwy'r dydd. Dyddiau Sul 2 awr gyntaf am ddim, £1.00 am weddill y dydd. Goraros £6.00. 5 diwrnod £18.00. 6 diwrnod £21.50. Trwydded Parcio Tymor Arhosiad Hir am £430.00 y flwyddyn, £220 am hanner blwyddyn a £110 bob chwarter

24 awr

19a. Maes Parcio Welsh Street, Cas-gwent.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

Parcio am ddim cyfyngedig

Parcio am ddim cyfyngedig

30 munud

20. Maes Parcio Main Road, Gilwern.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

Dim Tal

Dim Tal

24 awr

21. Maes Parcio Goetre, Goetre.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

Dim Tal

Dim Tal

24 awr

22. Maes Parcio Sgwar Magwyr, Magwyr.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

Dim Tal

Dim Tal

24 awr

23. Maes Parcio Sycamore Terrace/ Presknocker Street, Magwyr.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

Dim Tal

Dim Tal

24 awr

24. Maes Parcio Withy Close, Magwyr.

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

Dim Tal

Dim Tal

24 awr

25. Heol Hen Dixton, Trefynwy

Cerbydau a Ganiateir

Pob Dydd

Yr Holl Oriau

Dim Tal

Dim Tal

24 awr

Attachments

NP4384344.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices