Search for more Public Notices in your area
General

NOTICE OF PROPOSAL TO DISPOSE OF PART OF A PLAYING FIELD

Notice ID: NP4384572

Notice effective from
8th January 2020 to 7th February 2020

NOTICE OF PROPOSAL TO DISPOSE OF PART OF A PLAYING FIELD
NOTICE is hereby givenpursuantto Regulation 5 of The Playing Fields (Community Involvement in Disposal Decisions) (Wales) Regulations 2015 ("2015 Regulations") that the Council is proposing to exerciseits powers under s123(1) of the Local Government Act 1972 todispose, by wayofa lease to ForgeSideRFC Ltd, of the rugby pitch at Clapham Terrace, Forgeside,Blaenavon,Torfaen whichfor identificationpurposes is described in the Schedule to this Notice and shown edged redon the plan referred to in the Schedule to this Notice. Details of the proposed disposal maybeinspected duringnormaloffice hoursfor aperiodof6weeks from the dateofthisNoticeatthe followingplaces:
1. Civic Centre Pontypool

2. Ty Blaen Council Offices NewInn

3. Blaenavon CommunityResource Centre

4. Blaenavon WorldHeritageCentre Thepublic have the right to make representations to the Council on the proposed disposal. Any representations must be made in writing and addressed to Joanna GiatraatTorfaen CountyBorough Council,TyBlaen,Panteg Way, NewInn NP4 OLSbynolater than 5pm on 19 February 2020.

Signed: Dated: 8January 2020

Rachel Jowitt
ChiefOfficer, Neighbourhoods,Planningand Public Protection Services
CYNGORBWRDEISTREF SIROL TORFAENHYSBYSIAD OGYNNIG IWAREDU AR RAN OGAE CHWARAE
HYSBYSIR drwy hynynunol aRheoliad 5, Rheoliadau MeysyddChwarae (Cynnwys Cymunedau mewn Penderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015 ("Rheoliadau 2015") bod yCyngor yn bwriadu ymarfereibweraudan adran 12 (1) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 iwaredu ar ycae rygbi yn ClaphamTerrace, Ger-yr-efail,Blaenafon, Torfaen,trwybrydles i ForgeSideRFC Ltd,sydd, at ddibenionadnabod,yncaeleiddisgrifio yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn a'i ddangos yn gochary cynllun ycyfeirir atoynyrAtodlen i'r Hysbysiad hwn.
ForgeSideRFC
Gellir gweldmanylionycynnigarfaethedig iwaredu,yn ystodoriau arferolyswyddfaamgyfnodo 6wythnos oddyddiad yr Hysbysiad hwn,ynymannau aganlyn:
1. YGanolfan Ddinesig Pont-y-pwl

2. SwyddfeyddyCyngorynNhBlaen YDafarn Newydd

3. Canolfan Adnoddau CymunedolBlaenafon

4. Canolfan Treftadaeth yByd Blaenafon Maegan ycyhoeddyrhawl igyflwyno sylwadau i'r Cyngorynghylchycynnig arfaethedig iwaredu. Rhaid cyflwyno unrhyw sylwadau yn ysgrifenedig a'u cyfeirio at JoannaGiatrayng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen,T Blaen,Panteg Way, Y Dafarn NewyddNP4 0LSerbyn 5pm fanbellaf ar 19 Chwefror 2020.

Llofnod: Dyddiad: 8Ionawr 2020

Rachel Jowitt
Prif Swyddog, Gwasanaethau Cymdogaeth, Cynllunio aDiogelu'r Cyhoedd Schedule
Schedule
Land Description
Approximate Area M2
Plan Reference
Rugby Pitch at Clapham Terrace, Forgeside, Blaenavon
581.31 M2
Disgrifiad o'r Tir
Brasamcan o'r Ardal
Cyfeirnod y Cynllun
Cae RygbiynClapham Terrace, Ger-yr-efail, Blaenafon
581.31M2

Attachments

NP4384572.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices