Search for more Public Notices in your area
Traffic

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984

Notice ID: NEW1996039

Notice effective from
17th February 2021 to 19th March 2021

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

ADRAN I4(I)(A)(FELY'I DIWYGIWYD)

SHOP ROAD, VARTEG, PONT-Y-PWL

GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2021

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd jnrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Shop Road, Varteg Pont-y-pwl.

Mae'r llwybr amgen ar hyd Shop Road, B4246 Varteg Road, ffordd osgoi A4043 New William Street, A4043 Cwmavon Road a'r un fath o'r cyfeiriad arall.

Daw'r Gorchymyn i rym rhwng 8am ddydd Llun 22 Chwefror 2021 a 5pm ddydd Mercher 24 Chwefror 2021 am 3 diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n hwy na 18 mis.

Dyddid: 17 Chwefror 2021

Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB

SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)

SHOP ROAD, VARTEG, PONTYPOOL

TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Shop Road, Varteg Pontypool.

The alternative route is along Shop Road, B4246 Varteg Road, A4043 New William Street bypass, A4043 Cwmavon Road and viceversa.

The Order will operate 8am Monday 22nd February 2021 to 5pm Wednesday 24th February 2021 for 3 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Dated: 17th February 2021

Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW1996039.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices