Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NEW1996071

Notice effective from
17th February 2021 to 19th March 2021

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

ADRAN I4(I)(A)(FELY'I DIWYGIWYD) CANDWR ROAD, PONTHIR GORCHYMYN GWAHARDD

TRAFFIG DROS DRO 2021

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Candwr Road, Ponthir.

Mae'r llwybr amgen ar hyd Candwr Road, Tre-Herbert Road, Usk Road, B4236 Ponthir Road ac i'r gwrthwyneb.

Bydd y Gorchymyn arfaethedig mewn grym o 09:00 - 17:00 ddydd Mercher I7eg Chwefror 2021 am I diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n hirach na 18 mis.

Dyddiwyd: 17eg Chwefror 2021

Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB

SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED) CANDWR ROAD, PONTHIR

TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Candwr Road, Ponthir.

The alternative route is along Candwr Road, Tre-Herbert Road, Usk Road, B4236 Ponthir Road and viceversa.

The Order will operate from 09:00 - 17:00 on Wednesday 17th February 2021 for I day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Dated: 17th February 2021

Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW1996071.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices