Search for more Public Notices in your area
Traffic

DDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984

Notice ID: NEW1996085

Notice effective from
17th February 2021 to 19th March 2021

DDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

AD RAN I4(I)(A)(FEL Y'l DIWYGIWYD)

BEVANS LANE, PONTRHYDYRUN, CWMBRAN

GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2021

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Bevans Lane, Pontrhydyrun, Cwmbran.

No alternative route is available. (Provision for access for residents and emergency services has been arranged).

Daw'r Gorchymyn i rym o ddydd Mercher 17 Chwefror 2021 tan 24 Mawrth 2021 am 5 wythnos ac unrhyw ddiwmodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n hwy na 18 mis.

Dyddiedig: 17 Chwefror 2021

Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB

SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)

BEVANS LANE, PONTRHYDYRUN, CWMBRAN

TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Bevans Lane, Pontrhydyrun, Cwmbran.

No alternative route is available. (Provision for access for residents and emergency services has been arranged).

The Order will operate from Wednesday 17th February 2021 to 24th March 2021 for 5 weeks and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Dated: 17th February 2021

Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW1996085.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices