Search for more Public Notices in your area
MONMOUTH REGISTRATION
Licensing

CYNGOR SIR FYNWY

Notice ID: NEW2065428

Notice effective from
5th May 2021 to 4th June 2021

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004 Rhoddir hysbysiad fod y Cyngor yn ystyried cynnig i adnewyddu trwydded i defnyddio'r Sgubor Amaethyddol Fferm Blaenawe Mawr, Betws, Y Fenni, NP7 7LG fel ystafelloedd i gynnal priodasau sifil a/neu gofrestru partneriaethau sifil. Mae'r cais a'r cynllun i'w gweld yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA Fe all unrhyw berson sydd am wrthwynebu'r cais, gyflwyno'u rhesymau'n ysgrifenedig o fewn 21 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn. Dylid danfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yn Canolfan Melville, Penypound, Y Fenni, NP7 5UD. David Jones Swyddog Priodol 27 Abrill 2021

Attachments

NEW2065428.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices