Search for more Public Notices in your area
Humble by Nature
Licensing

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004

Notice ID: NEW2097106

Notice effective from
2nd June 2021 to 2nd July 2021

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004 Hysbysir bod y Cyngor yn ystyried cynnig i adnewyddu trwydded i ddefnyddio'r Ystafell Fwyta, Ystafell Dysgu, Caffi Humble by Nature, Sied Fferm Upper Meed NP25 4RP ar gyfer cynnal priodasau sifil a/neu gofrestriadau partneriaethau sifil. Mae'r cais a'r cynllun i'w gweld yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA Fe all unrhyw berson sydd am wrthwynebu'r cais, gyflwyno'u rhesymau'n ysgrifenedig o fewn 21 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn. Dylid danfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yng Nghanolfan Addysg Cymunedol Y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL. David Jones Swyddog Priodol 26 Mai 2021

Attachments

NEW2097106.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices