Search for more Public Notices in your area
MONMOUTH REGISTRATION
Licensing

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU 1995 (MANGREOEDD A GYMERADWYWYD) A DEDDF PARTNERIAETH SIFIL 2004

Notice ID: NEW2303086

Notice effective from
12th January 2022 to 11th February 2022

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU 1995 (MANGREOEDD A GYMERADWYWYD) A DEDDF PARTNERIAETH SIFIL 2004 Rhoddir rhybudd bod y Cyngor yn ystyried cynnig i roi trwydded i ddefnyddio Academi Dawns 1yn Stiwdio Ddawns, Bulwark, Cas-gwent Sir Fynwy NP16 5JS fel ystafelloedd i gynnal priodasau sifil a/neu gofrestriadau partneriaeth sifil. Gellir archwilio'r cais a'r cynllun yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA Gall unrhyw berson roi rhybudd ysgrifenedig o wrthwynebiad i roi cymeradwyaeth, gyda rhesymau, cyn pen 21 diwrnod o ddyddiad y cyhoeddiad hwn. Dylid anfon y gwrthwynebiad at y sawl sydd wedi arwyddo isod yng Nghanolfan Addysg Gymunedol Y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL. David Jones Swyddog Priodol 6 Ionawr 2022

Attachments

NEW2303086.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices