Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED) TY BOX CLOSE, PONTNEWYDD,

Notice ID: NEW2291504

Notice effective from
12th January 2022 to 11th February 2022

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 AD RAN I4(I)(A) (FEL Y'l DIWYGIWYD) TY BOX CLOSE, PONTNEWYDD, CWMBRAN GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2022 HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Ty Box Close a'r Llwybr Troed o Ty Box Close i Trinity Road, Pontnewydd, Cwmbran. Nid oes llwybr arall ar gael. Caniateir mynediad i drigolion a'r gwasanaethau brys cyn belled ag y bo rrynn/n rhesymol ymarferol. Y llwybr troed arall fydd ar hyd Ty Box Road, Mount Pleasant Road, Trinity Road a'r un fath o'r cyfeiriad arall. Daw'r Gorchymyn i rym rhwng 17 lonawr 2022 a 21 lonawr 2022 am 5 niwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill y bernir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n hwy na 18 mis. Dyddiad: 12 lonawr 2022 Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB
2022
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Ty Box Close a'r Llwybr Troed o Ty Box Close i Trinity Road, Pontnewydd, Cwmbran. Nid oes llwybr arall ar gael. Caniateir mynediad
drigolion a'r gwasanaethau brys cyn belled ag y bo rrynn/n rhesymol ymarferol. Y llwybr troed arall fydd ar hyd Ty Box Road, Mount Pleasant Road, Trinity Road a'r un fath o'r cyfeiriad arall. Daw'r Gorchymyn i rym rhwng 17 lonawr 2022 a 21 lonawr 2022 am 5 niwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill y bernir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n hwy na 18 mis. Dyddiad: 12 lonawr 2022 Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED) TY BOX CLOSE, PONTNEWYDD,
CWMBRAN TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2022 NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Ty Box Close to Trinity Road, Pontnewydd, Cwmbran. No alternative route is available. Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable. The footpath alternative route is along Ty Box Road, Mount Pleasant Road, Trinity Road and vice versa. The Order will operate from 17th January 2022 to 21 st January 2022 for 5 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
2022
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Ty Box Close to Trinity Road, Pontnewydd, Cwmbran. No alternative route is available. Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable. The footpath alternative route is along Ty Box Road, Mount Pleasant Road, Trinity Road and vice versa. The Order will operate from 17th January 2022 to 21 st January 2022 for 5 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: 12th January 2022
Stephen Vickers, Chief Executive, Civic
Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2291504.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices