Search for more Public Notices in your area
CREDITORS SECTION
Traffic

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 - ADRAN 14 CYNGOR SIR FYNWY: CYMUNED CAS-GWENT (HEOL VAUXHALL, CAS-GWENT) (GWAHARDD CERBYDAU DROS DRO) - GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2016

Notice ID: NP3933571

Notice effective from
7th December 2016 to 6th January 2017

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 - ADRAN 14 CYNGOR SIR FYNWY: CYMUNED CAS-GWENT (HEOL VAUXHALL, CAS-GWENT) (GWAHARDD CERBYDAU DROS DRO) - GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2016
HYSBYSIR DRWY HYN bod CYNGOR SIR FYNWY ar 5 Rhagfyr 2016 wedi gwneud Gorchymyn dan adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984. Gwnaed y gorchymyn er mwyn hwyluso cysylltiad prif bibell ddwr newydd. Effaith y gorchymyn fydd gwahardd dros dro bob cerbyd rhag symud ar hyd Heol Vauxhall, Cas-gwent. Dargyfeiriad: Teithio mewn cyfeiriad De Orllewinol ar hyd yr A48 hyd ei chyffordd gyda'r A466. Teithio mewn cyfeiriad Gogleddol ar hyd yr A466 hyd ei chyffordd gyda Heol Mounton. Teitho mewn cyfeiriad Dwyreinol ar hyd Heol Mounton hyd ei chyffordd gyda Heol Vauxhall a'r ffordd arall o gwmpas. Daw'r Gorchymyn i rym ar 5 Rhagfyr 2016 a bydd yn parhau mewn grym am 1 diwrnod. Drwy rinwedd Adran 16(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 bydd person sy'n torri, neu sy'n defnyddio neu ganiatáu defnydd cerbyd sy’n torri, cyfyngiad neu waharddiad a osodir dan Adran 14 y Ddeddf yn euog o drosedd. Dyddiedig 5 Rhagfyr 2016 Robert Tranter Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Sir Fynwy Blwch SP 106 Cil-y-coed Sir Fynwy NP26 9AN

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices