Search for more Public Notices in your area
CREDITORS SECTION
Traffic

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 - ADRAN 14 CYNGOR SIR FYNWY: CYMUNED MAGWYR GYDA GWNDY (HEOL YR EGLWYS, GWNDY) (TERFYN CYFLYMDER 20MYA) - GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2016

Notice ID: NP3933550

Notice effective from
7th December 2016 to 6th January 2017

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 - ADRAN 14 CYNGOR SIR FYNWY: CYMUNED MAGWYR GYDA GWNDY (HEOL YR EGLWYS, GWNDY) (TERFYN CYFLYMDER 20MYA) - GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2016
HYSBYSIR DRWY HYN bod CYNGOR SIR FYNWY ar 5 Rhagfyr 2016 wedi gwneud Gorchymyn dan adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984. Gwnaed y gorchymyn er mwyn gostwng cyflymder teithio ar Heol yr Eglwys lle mae maint y traffig wedi cynyddu oherwydd cau ffordd gyfagos. Effaith y gorchymyn fydd gosod terfyn cyflymder o 20mya ar Heol yr Eglwys, Gwndy. Terfyn Cyflymder 20mya - Heol yr Eglwys o'i chyffordd gyda'r B4245 i'w chyffordd gyda'r Ramp. Daw'r Gorchymyn i rym ar 5 Rhagfyr 2016 a bydd yn parhau mewn grym hyd 19 Mawrth 2018 neu hyd nes y cwblhawyd y gwaith. Drwy rinwedd Adran 16(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 bydd person sy'n torri, neu sy'n defnyddio neu ganiatáu defnydd cerbyd sy’n torri, cyfyngiad neu waharddiad a osodir dan Adran 14 y Ddeddf yn euog o drosedd. Dyddiedig 5 Rhagfyr 2016 Robert Tranter Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Sir Fynwy Blwch SP 106 Cil-y-coed Sir Fynwy NP26 9AN

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices