Search for more Public Notices in your area
CREDITORS SECTION
Traffic

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 CYNGOR SIR FYNWY: CYMUNED CAS-GWENT (HEOL BAYFIELD, CAS-GWENT, FFORDD AR GAU DROS DRO) - GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2016

Notice ID: NP3933526

Notice effective from
7th December 2016 to 6th January 2017

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 CYNGOR SIR FYNWY: CYMUNED CAS-GWENT (HEOL BAYFIELD, CAS-GWENT, FFORDD AR GAU DROS DRO) - GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2016
TRWY HYN, FE RODDIR RHYBUDD BOD CYNGOR SIR FYNWY yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae'r gorchymyn yn cael ei wneud i hwyluso atgyweiriadau hanfodol i garthffosydd. Effaith y Gorchymyn fydd cau rhan o Heol Bayfield, Cas-gwent. Bydd llwybr amgen ar gael trwy; Gwyriad: Teithiwch mewn cyfeiriad Dwyreiniol ar hyd y C61.3 tan ei gyffordd gyda'r C67.17. Teithiwch mewn cyfeiriad Dwyreiniol ar hyd yr C67.17 tan ei gyffordd gyda'r A466. Teithiwch mewn cyfeiriad Deheuol ar hyd yr A466 tan ei gyffordd gyda'r A48. Teithiwch mewn cyfeiriad De Orllewinol ar hyd yr A48 tan ei gyffordd gyda'r C61.3 ac i'r gwrthwyneb. Daw'r Gorchymyn i rym ar y 15fed o Ragfyr 2016 o 9:00am tan 6:00pm neu tan fod y gwaith wedi'i gwblhau. Yn rhinwedd Adran 16(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, bydd person sy'n torri, neu sy'n defnyddio neu'n caniatáu defnyddio cerbyd i dorri, cyfyngiad neu waharddiad a osodir o dan Adran 14 o'r Ddeddf yn euog o drosedd. Dyddiedig y 7fed o Ragfyr 2016 Robert Tranter Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Sir Fynwy Blwch Post 106 Cil-y-coed Sir Fynwy NP26 9AN

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices