Search for more Public Notices in your area
General

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI CAERPHILLY COUNTY BOROUGH COUNCIL

Notice ID: NP3944241

Notice effective from
4th January 2017 to 3rd February 2017

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI CAERPHILLY COUNTY BOROUGH COUNCIL
YMGYNGHORIAD GYDA THRETHDALWYR ANNOMESTIG
Mae Adran 65 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 yn rhoi dyletswydd i awdurdod sy'n codi tal i ymgynghori a threthdalwyr annomestig. Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sicrhau bod gan yr holl drethdalwyr annomestig sydd a diddordeb gyfle i gymryd rhan yny broses ymgynghori.
Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn Swyddfeydd y Cyngor, Ty Penallta, Ystrad Mynach am 5pm ar ddydd Llun 16eg Ionawr 2017.
Gall unrhyw sefydliadau sydd am gael eu hystyried i gael eu cynrychioli, gysylltu a Helen Morgan ar 01443 -864267
Dyddiedig: 3ydd Ionawr 2017 Chris Burns,
Prif Weithredwr Dros Dro Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Ty Penallta, Parc Tredomen Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG
CONSULTATION WITH NON DOMESTIC RATEPAYERS
Section 65 of the Local Government Finance Act 1992 places a duty upon a charging authority to consult with non domestic ratepayers. Caerphilly County Borough Council would like to ensure that all interested non domestic ratepayers have an opportunity to take part in the consultation process.
The meeting will take place at the Council Offices, Penallta House, Ystrad Mynach at 5pm on Monday 16th January 2017.
Would any organisation who wish to be considered to be represented please contact Helen Morgan on 01443 - 864267
Dated: 3rd January 2017 Chris Burns, Interim Chief Executive Caerphilly County Borough Council Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed
CF82 7PG

Attachments

NP3944241.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices