Search for more Public Notices in your area
Traffic

Caerphilly County Borough Council

Notice ID: NP3972426

Notice effective from
15th February 2017 to 17th March 2017

Caerphilly County Borough Council
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn bwriadu gwaredu'r darnau o dir sydd wedi eu manylu yn yr atodlen ganlynol. Mae'r tir yn ffurfio rhan
0 fan agored.
Os oes unrhyw wrthwynebiadau ynglyn a'r gwaredu arfaethedig. rhaid eu gwneud yn ysgrifenedig i'r cyfeiriad isod:-
C. Jones
Pennaeth Gwasanaethau Eiddo Ty Penallta Pare Tredomen Ystrad Mynaeh CF82 7PG
nid yn hwyraeh na:- eanol dydd ar y 8fed diwrnod o Fawrth 2017
Atodlen Y Cyfeiriwyd Ato Uchod
Lleoliad
Tir ym Maes Lies Aberearn Arwynebedd (tua) 200m2
Defnydd arfaethedig o'r tir
1 godi ystafelloedd newid a ehampfa ddeulawr
C. Jones
Pennaeth Gwasanaethau Eiddo Head of Property Services
Local Government Act 1972
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council intends to dispose of the area of land detailed in the following sehedule. This area forms part of an open spaee.
Objections to the intended disposal must be made in writing and addressed to:-
C. Jones
Head of Property Services Penallta House Tredomen Park Ystrad Mynaeh CF82 7PG
by no later than:- noon on Dated the 8th day of March 2017
Schedule Referred to Above
Location
Land at Abercarn Welfare Ground Area (approx)
200m2
Proposed use of land
To erect two-storey changing rooms and gymnasium

Attachments

NP3972426.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices