Search for more Public Notices in your area
General

THE BUILDING (LOCAL AUTHORITY CHARGES) REGULATIONS 2010

Notice ID: NP3988571

Notice effective from
8th March 2017 to 7th April 2017

HYSBYSIAD CYHOEDDUS
CYNGOR BWRDEISTREFSIROL TORFAEN RHEOLIADAUADEILADU (FFIOEDDAWDURDODLLEOL)2010
Fe'ch hysbysir drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi cymeradwyo Cynllun Taliadau Newydd fydd yn berthnasol i Gyflwyniadau Rheoli Adeiladu sy'n cael eu cyflwyno ar 1 Ebrill 2017 neu wedi hynny. Mae copïau o'r Cynllun hwn ar gael i'w gweld yn Nhy Blaen Torfaen, Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pwl, NP4 0LS
PUBLIC NOTICE
TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
THE BUILDING (LOCAL AUTHORITY CHARGES) REGULATIONS 2010
You are hereby informed that Torfaen County Borough Council has approved a New Scheme of Charges that will be applicable to Building Regulation Submissions that are deposited on or after 1st April 2017.
Copies of this Scheme can be inspected at Ty Blaen Torfaen, Panteg Way, New Inn, Pontypool, NP4 0LS

Attachments

NP3988571.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices