Search for more Public Notices in your area
General

Council Tax 2017-2018

Notice ID: NP3992118

Notice effective from
11th March 2017 to 10th April 2017

Treth y Cyngor 2017-2018

Yn ei gyfarfod ar 2 Mawrth 2017, gosododd Cyngor Dinas Casnewydd y swm sylfaenol o Dreth y Cyngor am eiddo Band D fel £1,237.56 yn unolag Adran 30 o'r Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992.

Mae'r Dreth yn cynnwys £1,008.72 ar gyfer Cyngor Dinas Casnewydd a £228.84 ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent.

Mewn rhai ardaloedd yn y Ddinas bydd y tal yn wahanol oherwydd tal Praesept Cyngor Cymunedol. Mae manylion llawn am bob categori annedd ar gyfer pob ardal yn cael eu nodi isod.

Council Tax 2017-2018 UfeAt its meeting on 2 March 2017, Newport City Council

set its basic amount of Council Tax for Band D properties fcJ>on at £1,237.56 in accordance with Section 30 of the LocalfcJ

Government Finance Act 1992. ? >■-?■■■The Tax comprises £1,008.72 for Newport City Council and

£228.84 for the Police and Crime Commissioner for Gwent.

In some parts of the City the charge will differ because of a Community Council Precept. Full details of the amount for each category of dwelling for each area are set out below.

Bandiau Prisio Valuation Bands

Rhannau o ardal y cyngor

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Partsofthecity

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Llangadwalad r Trefesgob

833.04

971.88

1,110.72

1,249.56

1,527.24

1,804.92

2,082.60

2,499.12

2,915.64

Bishton

Coedcernyw

827.04

964.88

1,102.72

1,240.56

1,516.24

1,791.92

2,067.60

2,481.12

2,894.64

Coedkernew

Allteuryn

835.71

974.99

1,114.27

1,253.56

1,532.13

1,810.70

2,089.27

2,507.12

2,924.97

Goldcliff

Graig

837.98

977.65

1,117.30

1,256.97

1,536.29

1,815.63

2,094.95

2,513.94

2,932.93

Graig

Langstone

838.91

978.73

1,118.54

1,258.36

1,537.99

1,817.63

2,097.27

2,516.72

2,936.17

Langstone

Llanfaches

841.71

981.99

1,122.27

1,262.56

1,543.13

1,823.70

2,104.27

2,525.12

2,945.97

Llanvaches

Llanwern

833.45

972.36

1,111.26

1,250.17

1,527.98

1,805.80

2,083.62

2,500.34

2,917.06

Llanwern

Maerun

837.04

976.55

1,116.05

1,255.56

1,534.57

1,813.59

2,092.60

2,511.12

2,929.64

Marshfield

Llanfihangel-y-fedw

839.51

979.43

1,119.34

1,259.26

1,539.09

1,818.93

2,098.77

2,518.52

2,938.27

Michaelstone

Trefonnen

831.17

969.71

1,108.23

1,246.76

1,523.81

1,800.88

2,077.93

2,493.52

2,909.11

Nash

Pen-hw

842.19

982.56

1,122.92

1,263.29

1,544.02

1,824.76

2,105.48

2,526.58

2,947.68

Penhow

Y Redwig

841.15

981.34

1,121.53

1,261.72

1,542.10

1,822.49

2,102.87

2,523.44

2,944.01

Redwick

Ty Du

837.50

977.09

1,116.66

1,256.25

1,535.41

1,814.59

2,093.75

2,512.50

2,931.25

Rogerstone

Gwynllwg

833.07

971.91

1,110.75

1,249.60

1,527.29

1,804.98

2,082.67

2,499.20

2,915.73

Wentlooge

Pobrhan arally ddinas

825.04

962.55

1,100.05

1,237.56

1,512.57

1,787.59

2,062.60

2,475.12

2,887.64

All other parts of the city

G Price

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio / Head of Law & Regulation

Attachments

NP3992118.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices