Search for more Public Notices in your area
Traffic

A467 Swann Inn Chapel of Ease and Pantside Footbridges Temporary Prohibition Of Driving Order 2017

Notice ID: NP4065079

Notice effective from
13th July 2017 to 12th August 2017

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council
A467 Pontydd Troed Swann Inn, Chapel of Ease aChefn-Y-Pant Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau odan yDdeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, afydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd
A467 Pont Droed Swann Inn, Abercarn, Pont Droed Chapel of Ease, Abercarn aPhont Droed Cefn-y-pant Cefn-y-pant.
Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar ddydd Llun 24ain Gorffennaf 2017. Am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod ygweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn Dydd Gwener 15fed Gorffennaf 2017.
Bydd llwybrau eraill ar gael trwy'r rhwydwaith priffyrdd
Yrheswm dros wneud yGorchymyn yw iganiatau iwaith cynnal achadw adeileddol gael ei wneud i'r pontydd troed.
Mae angenygorchymyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth ycontractwr yn uniongyrchol ar rif ffon 01495 235323 yn ystod oriau swyddfa arferol.
Dyddiedig y13eg diwrnod oOrffennaf 2017. Terry Shaw
Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili TyDyffryn
Ystad Ddiwydiannol Dyffryn Ystrad Mynach CF82 7WT

A467 Swann Inn,Chapel of Ease and Pantside Footbridges Temporary Prohibition Of Driving Order 2017

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which willbetoprohibit pedestrians from proceeding Along A467 Swann Inn Footbridge, Abercarn, Chapel of Ease Footbridge Abercarn and Pantside Footbridge Pantside.

The proposed Order is expected to commence on Monday 24th July 2017. For aperiod not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is earlier.It isexpected that the works will be completed by 15th September 2017.
An alternative route is available via thelocal highway network. The reason for making the Order is to allow for structural maintenance works to the footbridges.
The order is required by Caerphilly Count yBorough Council.
Further information can be obtained from the contractor directly on 01495 235323 during normal office hours.
Dated this 13th day of July 2017.
Terry Shaw Head of Engineering Services Caerphilly County Borough Council Duffryn House Duffryn Industrial Estate Ystrad Mynach CF82 7WT

Attachments

NP4065079.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices