Search for more Public Notices in your area
Planning

NEWPORT LOCAL DEVELOPMENT PLAN 2011 - 2026 DRAFT SUPPLEMENTARY PLANNING GUIDANCE (SPG)

Notice ID: NP4083240

Notice effective from
18th August 2017 to 17th September 2017

NEWPORT CITY COUNCIL NEWPORT LOCAL DEVELOPMENT PLAN 2011 - 2026 DRAFT SUPPLEMENTARY PLANNING GUIDANCE (SPG)
Development Management and Air Quality
The Council wishes to consult on the above draft documents which have been prepared to supplement policies in the Adopted Local Development Plan.
The guidance documents are published in draft form and the Council welcomes comments from all interested parties. Written comments received within the deadline will be taken into account prior to the final approval of the guidance documents. Copies are available to download from the Council website www.newport.gov.uk/haveyoursav. or can be inspected at the:
- Information Station Building. Queensway, Newport. NP20 4AX.
- All Newport Libraries.
Enquiries regarding their general availability should be made by contacting the Planning Policy Team on 01633 656656.
Written comments are invited and should be received at the address below. or emailed to ldp.consultation@newport.gov.uk. not later than 5pm on 6 October 2017. They should be addressed to: Planning Policy Newport City Council Civic Centre Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
CYNLLUN DATBLYGU LLEOL CASNEWYDD 2011 - 2026
CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL DRAFFT
(CCA)
Rheoli Datblygu ac Ansawdd Awyr

Dymuna'r Cyngor ymgynghori ar y dogfennau drafft uchod sydd wedi cael eu paratoi yn ategol i'r polisiau yn y Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig. Cyhoeddir y dogfennau canllaw ar ffurf drafft ac mae'r Cyngor yn croesawu sylwadau gan barton § diddordeb. Caiff sylwadau ysgrifenedig a gaiff eu derbyn o fewn y terfyn amser eu hystyried cyn rhoi cymeradwyaeth derfynol i'r dogfennau canllaw. Mae copiau ar gael i'w lawrlwytho o wefan y Cyngor www.newport.gov.uk/haveyoursay. neu mae modd eu gweld yma:
Gorsaf Gwybodaeth, Hen Adeilad yr Orsaf, Queensway, Casnewydd NP20 4AX
Holl Lyfrgelloedd Casnewydd

Dylid gwneud ymholiadau ynghylch eu hargaeledd yn gyffredinol drwy gysylltu §'r TTm Polisi Cynllunio
ar 01633 656656.
Croesewir sylwadau ysgrifenedig a dylid eu derbyn yn y cyfeiriad isod. neu eu e-bostio at ldp.consultation@newport.gov.uk. a hynny ddim hwyrach na 5pm ar 6 Hydref 2017. Dylid eu cyfeirio at:
Polisi Cynllunio Cyngor Dinas Casnewydd Canolfan Ddinesig Casnewydd
NP20 4UR

Attachments

NP4083240.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices