Search for more Public Notices in your area
General

Newport City Council Audit of Accounts 2016/17 Notice of Certification of Completion of the Audit

Notice ID: NP4129488

Notice effective from
3rd November 2017 to 3rd December 2017

Cyngor Dinas Casnewydd Archwiliad Cyfrifon 2016/17 Hysbysiad Ardystio Cwblhau'r Archwiliad

HYSBYSIR DRWY HYN yn unol ag adran 23 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (y Ddeddf), bod Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi ardystio bod yr archwiliad o gyfrifon Cyngor Dinas Casnewydd ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017 wedi ei gwblhau.

Cyhoeddwyd tystysgrif archwilio'r cyfrifon ar 28 Medi 2017 ac nid oedd rhaid i'r archwilydd gyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd o dan Adran 22 o'r Ddeddf.

Mae'r datganiad o gyfrifon ar gael i'w archwilio gan etholwyr llywodraeth leol yn yr Adran Gyllid, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR rhwng 10:00am a 4:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Meirion Rushworth

Pennaeth Cyllid Cyngor Dinas Casnewydd

Newport City Council Audit of Accounts 2016/17 Notice of Certification of Completion of the Audit

NOTICE IS HEREBY GIVEN that in compliance with section 23 of the Public

Audit (Wales) Act 2004 (the Act), the

Auditor General for Wales has certified that the audit of the accounts of Newport City Council for the year ended 31 March 2017 has been completed.

The audit certificate of the accounts was issued on 28 September 2017 and the auditor did not have to issue a report in the public interest under Section 22 of the Act.

The statement of accounts is available for inspection by local government electors at the Finance Department, Civic Centre, Newport, NP20 4UR between 10.00am and 4.00pm Monday to Friday.

Meirion Rushworth

Head of Finance Newport City Council

Attachments

NP4129488.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices