Search for more Public Notices in your area
Licensing

lanning (Listed Building and Conservation Areas) Act 1990 Sections 67 and 73

Notice ID: NP4152694

Notice effective from
13th December 2017 to 12th January 2018

Richard Lewis PENNAETH CYNLLUNIO A DATBLYGU / HEAD OF PLANNING AND DEVELOPMENT Planning (Listed Building and Conservation Areas) Act 1990 Sections 67 and 73

The following planning application(s) have been received by Torfaen County Borough Council.


Application No. 17/P/0812/FUL Change of use of shop premises on ground floor to residential at: 14 Clarence Street Pontypool Torfaen NP4 6LG Reason/s for Advertising: Mae’r datblygiad yn effeithio ar gymeriad neu olwg arbennig Ardal Gadwraeth/The development affects the special character or appearance of a Conservation Area. Gall aelodau o’r cyhoedd archwilio manylion y cais ar-lein trwy gyfrwng y system Mynediad Cyhoeddus ar wefan y Cyngor: (https:\\planningonline.torfaen.gov.uk) neu yn Nhy Blaen, Ffordd Panteg, New Inn, Pontypwl, NP4 0LS rhwng 8:30-1:00 o ddydd Llun i Gwener. Dylai unrhyw un sy’n dymuno cyflwyno sylwadau gyflwyno sylwadau ar-lein drwy gyfrwng y System Mynediad cyhoeddus, ysgrifennu atom at y cyfeiriad uchod neu anfon e-bost i: planning@torfaen.gov.uk  gan o fewn 21 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn gan ddyfynnu’r cyfeirnod cais. Members of the public may inspect the application details online via the Public Access system on the Council’s website: (https:\\planningonline.torfaen.gov.uk) or at Ty Blaen, Panteg Way, New Inn, Pontypool, NP4 0LS between 8.30am and 1.00pm Mondays to Fridays. Anyone who wishes to make representations must either submit comments online via the public access system, write to us at the above address or email: https:\\planningonline.torfaen.gov.uk within 21 days of the date of this notice quoting the application reference.

Attachments

NP4152694.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices