Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL

Notice ID: NP4163582

Notice effective from
19th January 2018 to 18th February 2018

NEWPORT CITY COUNCIL CYNGOR DINAS CASNEWYDD NOTICE OF MAKING OF A PUBLIC PATH AGREEMENT HIGHWAYS ACT 1980 SECTION 25 FOOTPATH AT MAESGLAS ROAD, NEWPORT
On 21st December 2017, Newport City Council and Newport City Homes Housing Association Ltd completed an agreement made under section 25 of the Highways Act 1980. The effect of the agreement is to create a footpath maintainable at public expense of 2 metres in width commencing at Point A at Maesglas Road (GR 330264E, 185870N) proceeding for 35 metres in a south-south-easterly direction to Point B on the adopted footway south of 138 Maesglas Road (GR 330269E, 185835N).

A copy of the Order and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR from 8.30am to 4.00pm from Monday to Friday. Copies of the Order and Map may be bought there at the Price of Two Pounds.
Dated: 19th January 2018 Gareth D Price Head of Law and Regulation Newport City Council Civic Centre Newport
South Wales NP20 4UR

HYSBYSAD CREU CYTUNDEB LLWYBR CYHOEDDUS
DEDDF PRIFFYRDD 1980 ADRAN 25
LLWYBR CERDDED YM MAESGLAS ROAD. CASNEWYDD
Ar 21 Rhagfyr 2017, cwblhaodd Cyngor Dinas Casnewydd a Chymdeithas Tai Cartref Dinas Casnewydd Cyf gytundeb a wnaed dan adran 25 Deddf Priffyrdd 1980. Bydd yn creu llwybr cerdded a gynhelir ag arian cyhoeddus sydd 2 fetr o led yn dechrau ym Mhwynt A Maesglas Road (GR 330264E, 185870N) yn parhau am 35 metr tua'r de-de-ddwyrain i Bwynt B ar y llwybr cerdded mabwysiedig i'r de o 138 Maesglas Road (GR 330269E, 185835N). Mae copi o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn wedi'u gosod ac ar gael i'w gweld am ddim yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR rhwng 8.30am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gellir prynu cop'iau o'r Gorchymyn a'r Map yno am Ddwy Bunt.
Dyddiad: 19 lonawr 2018 Gareth D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Cyngor Dinas Casnewydd Canolfan Ddinesig Casnewydd De Cymru NP20 4UR

Attachments

NP4163582.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices