Search for more Public Notices in your area
MONMOUTH REGISTRATION
Traffic

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004

Notice ID: NP4173823

Notice effective from
7th February 2018 to 9th March 2018

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004
Hysbysir bod y Cyngor yn ystyried cynnig i adnewyddu trwydded i Ystafell Croeso Maesbrook a’r Sgubor Fawr Maesbrook, Maesbrook, Cwmcarfan, Trefynwy NP25 4PL fel stafelloedd i ddefnyddio ar gyfer cynnal priodasau sifil a/neu gofrestriadau partneriaethau sifil. Mae’r cais a’r cynllun i’w gweld yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA Fe all unrhyw berson sydd am wrthwynebu’r cais, gyflwyno’u rhesymau’n ysgrifenedig o fewn 21 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn. Dylid danfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yng Nghanolfan Addysg Cymunedol Y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL. David Jones Swyddog Priodol 7 Chwefror 2018

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices