Search for more Public Notices in your area
Planning

Planning and development application(s) received by Torfaen County Borough Council

Notice ID: NP4216982

Notice effective from
18th April 2018 to 18th May 2018

Richard Lewis: PENNAETH CYNLLUNIO A DATBLYGU /HEAD OF PLANNING AND DEVELOPMENT


The following planning application(s) have been received by Torfaen County Borough Council:


Planning (Listed Building and ConservationAreas) Act 1990 Sections 67 and 73
Application No. 18/P/0206/FUL To replace unauthorised roller shutter doors with authorised roller shutter doors at: Dekah Barber 7 Crane Street Pontypool Torfaen NP4 6LY
Reason/s for Advertising: Mae’r datblygiad yn effeithio ar gymeriad neu olwg arbennig Ardal Gadwraeth/The development affects the special character or appearance of a Conservation Area.

Gall aelodau o’r cyhoedd archwilio manylion y cais ar-lein trwy gyfrwng y system Mynediad Cyhoeddus ar wefany Cyngor:(https:\\planningonline.torfaen.gov.uk) neu yn Nhy Blaen, Ffordd Panteg, New Inn, Pontypwl, NP4 0LS rhwng 8:30-1:00 o ddydd Llun i Gwener. Dylai unrhyw un sy’n dymuno cyflwyno sylwadau gyflwyno sylwadau ar-lein drwy gyfrwng y System Mynediad cyhoeddus, ysgrifennu atom at y cyfeiriad uchod neu anfon e-bost i: planning@torfaen.gov.uk gan o fewn 21 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn gan ddyfynnu’r cyfeirnod cais.

Members of the public may inspect the application details online via the Public Access system on the Council’s website: (https:\\planningonline.torfaen.gov.uk) or at Ty Blaen, Panteg Way, New Inn, Pontypool, NP4 0LS between 8.30am and 1.00pm Mondays to Fridays. Anyone who wishes to make representations must either submit comments online via the public access system, write to us at the above address or email: planning@torfaen.gov.uk within 21 days of the date of this notice quoting the application reference.

Attachments

NP4216982.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices