Search for more Public Notices in your area
MONMOUTH REGISTRATION
General

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU (SAFLEOEDD CYMERADWY) PRIODASAU 1995 A DEDDF PARTNERIAETH SIFIL 2004

Notice ID: NP4231074

Notice effective from
16th May 2018 to 15th June 2018

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU (SAFLEOEDD CYMERADWY) PRIODASAU 1995 A DEDDF PARTNERIAETH SIFIL 2004
Hysbysir drwy hyn bod y Cyngor yn ystyried cynnig adnewyddu trwydded i ddefnyddio Silks Restaurant, y Premier Bar, bwyty’r Perchnogion a Hyfforddwyr, y Prif Standiau, y Paddock Bar, yr Ystafelloedd Unigol, Ystafelloedd A-F, y Prif Focsys 1-19 , Bocsys y Prif Standiau a’r Marchgae 17-26, Bocsys y Prif Standiau a’r Marchgae 31-36, Bocsys y Prif Standiau a’r Marchgae 40-54, Ystafell Tyndyrn, Ystafell Sant Arfan, Ystafell Tredegar ac Ystafell Piercefield yng Nghae Rhedeg Cas-gwent, Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 6BE, fel ystafelloedd i gynnal priodasau sifil a/neu gofrestriadau partneriaeth sifil. Gellir arolygu'r cais a'r cynllun yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA Gall unrhyw berson roi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i gymeradwyo hyn, gyda’r rhesymau, o fewn 21 diwrnod i ddyddiad y cyhoeddiad hwn. Dylai'r gwrthwynebiad gael ei anfon at y person sydd wedi llofnodi isod, yng Nghanolfan Addysg Gymunedol y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL David H Jones Y Swyddog Priodol 16eg Mai 2018

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices