Search for more Public Notices in your area
Traffic

HYSBYSIAD CYHOEDDUS O BARHAD CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984

Notice ID: NP4233709

Notice effective from
23rd May 2018 to 22nd June 2018

HYSBYSIAD CYHOEDDUS O BARHAD CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 (FEL Y’I DIWYGIWYD) ADRAN 14(1)(b) LLWYBRAU CYHOEDDUS RHIFAU 1, 2, 4 (RHAN) A 5 YM MHONTNEWYDD CWMBRÂN GORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2017

HYSBYSIR trwy hyn bod y Gorchymyn a wnaed gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar 29 Tachwedd 2017 am gyfnod o 6 mis tan 28 Mai 2018, effaith yr hwn yw gwahardd cerddwyr a beicwyr rhag mynd ar hyd:- Llwybr Cyhoeddus (LlC) Rhif 1, 10 metr o’i gyffordd â LlC Rhif 150 a LlC Rhif 3 ac yn mynd i gyfeiriad i’r de-orllewin am tua 105 metr hyd at ei gyffordd â LlC Rhifau 2 a 4; Llwybr Cyhoeddus (LlC) Rhif 2 o’i gyffordd â LlC Rhifau 1 a 4 ac yn mynd i gyfeiriad i’r de-orllewin am tua 120 metr hyd at ei gyffordd â Lôn Bevan; Llwybr Cyhoeddus (LlC) Rhif 4, 10 metr o’i gyffordd â Llwybr Seiclo Cenedlaethol (LlSC) Rhif 492 a LlC Rhif 5, ac yn mynd i gyfeiriad i’r de-ddwyrain am tua 75 metr hyd at ei gyffordd â LlC Rhif 2; Llwybr Cyhoeddus Rhif 5 o’i gyffordd â LlSC Rhif 492 a LlC Rhif 4 ac yn mynd i gyfeiriad i’r dwyrain am tua 120 metr hyd at ei gyffordd â Heol y Glyn; wedi cael ei barhau mewn grym gyda chymeradwyaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru o 29 Mai 2018 tan ac yn cynnwys 28 Tachwedd 2018 neu hyd nes bydd y gwaith wedi ei gwblhau pa un bynnag sydd gynt. Mae llwybrau amgen ar gael. Roedd y Gorchymyn yn angenrheidiol oherwydd y tebygrwydd o berygl i’r cyhoedd. Dyddiwyd 23 Mai 2018 Alison Ward Prif Weithredwr Y Ganolfan Ddinesig Pont-y-pwl NP4 6YB

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices