Search for more Public Notices in your area
COUNTRYSIDE SECTION-TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
General

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG 1984 (FEL Y’I DIWYGIWYD) ADRAN 14(1)(b) LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 120, COED GOLYNOS HAFODYRYNYS GORCHYMYN I WAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2018

Notice ID: NP4245330

Notice effective from
13th June 2018 to 13th July 2018

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG 1984 (FEL Y’I DIWYGIWYD) ADRAN 14(1)(b) LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 120, COED GOLYNOS HAFODYRYNYS GORCHYMYN I WAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2018
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen drwy ymarfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig 1984 (fel y’i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, nid llai na saith niwrnod gwaith o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, fydd yn arwain at wahardd cerddwyr a beicwyr rhag teithio ar hyd Llwybr Cyhoeddus (LlC) Rhif 120 o’i gyffordd a LlC Rhifau 119 a 121 ac i gyfeiriad gorllewinol am tua 2,050 metr i’w cyffordd â Ffin y Sir. Mae llwybrau amgen ar gael ar hyd Llwybrau Cyhoeddus Rhifau 121 ac 123. Mae angen y gwaharddiad oherwydd y tebygolrwydd o berygl i’r cyhoedd. Daw’r gorchymyn arfaethedig i rym ar 20 Mehefin 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o 6 mis, neu tan fydd y gwaith wedi ei gwblhau o fewn y cyfnod hwnnw. Dyddiad: 13 Mehefin 2018 Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl NP4 6YB

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices