Search for more Public Notices in your area
Development Control (Planning & Public Protection Services) - Torfaen County Co
Planning

Town and Country Planning (General Management Procedure) (Wales) Order 2012

Notice ID: NP4265928

Notice effective from
25th July 2018 to 24th August 2018

Richard Lewis PENNAETH CYNLLUNIO A DATBLYGU / HEAD OF PLANNING AND DEVELOPMENT The following planning application(s) have been received by Torfaen County Borough Council: Town and Country Planning (General Management Procedure) (Wales) Order 2012 Application No. 18/P/0466/OUT Erection of 6 dwellings with associated access and car parking. at: Land At Meadowside Greenmeadow Cwmbran Torfaen

Reason/s for Advertising:

Nid yw'r datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio 3 darpariaethau'r cynllun datblygu sydd mewn lle yn yr ardal y mae'r tir y mae'r cais yn ymwneud ag ef wedi'i leoli/The proposed development does not accord.with the provisions of the development plan in force in the area in which the land to which the application relates is situated. Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio manylion y cais ar-lein trwy gyfrwng y system Mynediad Cyhoeddus ar wefan y Cyngor: (https:\\planningonline.torfaen. gov.uk) neu yn Nhy Blaen, Ffordd Panteg, New Inn, Pontypwl, NP4 0LS rhwng 8:30-1:00 o ddydd Llun i Gwener. Dylai unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno sylwadau gyflwyno sylwadau ar-lein drwy gyfrwng y System Mynediad cyhoeddus, ysgrifennu atom at y cyfeiriad uchod neu anfon e-bost i: planning® torfaen.gov.uk gan o fewn 21 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn gan ddyfynnu'r cyfeirnod cais. Members of the public may inspect the application details online via the Public Access system on the Council's website: (https:\\planningonline.torfaen. gov.uk) or at Ty Blaen, Panteg Way, New Inn, Pontypool, NP4 0LS between 8.30am and 1.00pm Mondays to Fridays. Anyone who wishes to make representations must either submit comments online via the public access system, write to us at the above address or email: planning@torfaen.gov.uk within 21 days of the date of this notice quoting the application reference.

Attachments

NP4265928.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices