Search for more Public Notices in your area
Golley Slater Group Ltd
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NP4282455

Notice effective from
5th September 2018 to 5th October 2018

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN I4(I)(A) FELY'I DIWYGIWYD AMRYWIOL FFYRDD BLAENAFON, PONT-Y-P L A CWMBRAN

GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2018

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, wrth ddefnyddio ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, effaith yr hwn a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar y ffyrdd a bennir yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn.

ATODLEN

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

SECTION I4(I)(A) AS AMENDED

VARIOUS ROADS BLAENAVON, PONTYPOOL &

CWMBRAN

TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 20I8

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along the roads specified in the Schedule to this Notice.

SCHEDULE

Ward

EnwY Ffordd (yn rhannol neu'n llawn)

Blaenavon

Abergavenny Road

North Street

Abersychan

The Promenade

Viaduct Road

Pontnewynydd

Freeholdland Road

Trevethin

Newman Road

Bythway Road

Pontypool

St |ames' Field

George Street (Uchaf)

A4043 Pontypool Bypass

A472 Pontypool to Hafodrynys

Wainfelin

Twmpath Road

Crumlin Road

Panteg

The Avenue

New Inn

Usk Road (Garej - rhif 15)

Laburnum Drive

Upper Cwmbran

Maendy Way (Upper Cwmbran)

Maendy Way (Caradoc Road)

St Dials

Henllys Way (Cocker Av - Garej)

Greenmeadow Way (Henllys Way)

Forgeside

Coed Eva

Penylan Way

Llantarnam

Fields Road

Llewylyn Road

Pontnewydd

St Davids Road (4 lleoliadau)

Croesyceiliog North

Edlogan Way

Llanyravon East & Ponthir

Station Road

Crown Road

Ward

Road Name (Partial or Full)

Blaenavon

Abergavenny Road

North Street

Abersychan

The Promenade

Viaduct Road

Pontnewynydd

Freeholdland Road

Trevethin

Newman Road

Bythway Road

Pontypool

St James' Field

George Street (Upper)

A4043 Pontypool Bypass

A472 Pontypool to Hafodrynys

Wainfelin

Twmpath Road

Crumlin Road

Panteg

The Avenue

New Inn

Usk Road (Garage to No.15)

Laburnum Drive

Upper Cwmbran

Maendy Way (at Upper Cwmbran)

Maendy Way (at Caradoc Road)

St Dials

Henllys Way (Cocker Av to Garage)

Greenmeadow Way (Henllys Way)

Forgeside

Coed Eva

Penylan Way

Llantarnam

Fields Road

Llewylyn Road

Pontnewydd

St Davids Road (4 locations)

Croesyceiliog North

Edlogan Way

Llanyravon East & Ponthir

Station Road

Crown Road

Darperir llwybrau amgen addas lle bo angen.

Bydd y Gorchymyn yn gweithredu rhwng 5 Medi 2018 a'r 9 Tachwedd 2018 ac unrhyw ddyddiau eraill a dybiryn angenrheidiol o fewn cyfnod heb fod yn fwy na 18 mis.

Dyddiedig: 5 Medi 2018

Alison Ward, Prif Weithredwr, y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, NP4 6YB

Suitable alternative routes will be provided where possible.

The Order will operate between 5 September 2018 until November 2018 and any other days deemed necessary within period not exceeding 18 months.

Dated: 5 September 2018

Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool,

NP4 6YB

Attachments

NP4282455.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices