Search for more Public Notices in your area
COUNTRYSIDE SECTION-TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
Traffic

HYSBYSIAD CYHOEDDUS O BARHAD CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 (FEL Y'I DIWYGIWYD) ADRAN 14 (1)(b) LLWYBR CYHOEDDUS RHIF 286 (RHANNOL) PONTNEWYDD GORCHYMYN I WAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2017

Notice ID: NP4318150

Notice effective from
21st November 2018 to 21st December 2018

HYSBYSIAD CYHOEDDUS O BARHAD CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 (FEL Y'I DIWYGIWYD) ADRAN 14 (1)(b) LLWYBR CYHOEDDUS RHIF 286 (RHANNOL) PONTNEWYDD GORCHYMYN I WAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2017
HYSBYSIR drwy hyn bod y Gorchymyn a wnaed gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar 22 Tachwedd 2017 am gyfnod o 6 mis tan 21 Mai 2018, a wnaeth arwain at wahardd cerddwyr a beicwyr rhag teithio ar hyd Llwybr Cyhoeddus (Ll) Rhif 286 o Bont y Gamlas rhwng Elm Grove a Richmond Road i gyfeiriad y de am tua 240 metr i’w gyffordd â Lôn Bevan ac yna i gyfeiriad y de orllewin am 560 metr pellach i’w gyffordd â Ll Rhif 7 ac 16 ger twnnel y gamlas, yn parhau mewn grym gyda chymeradwyaeth Cynlluniad Cenedlaethol Cymru o 21 Tachwedd 2018 hyd at, ac yn cynnwys 22 Mai 2018 neu tan fydd y gwaith wedi ei orffen, pa un bynnag y bydd gyntaf. Mae yna lwybr amgen ar gael i gerddwyr a gellir ei weld ar ffurf llinellau (dashiau) du o A-B ar fap y Gorchymyn. Roedd galw am y Gorchymyn oherwydd y tebygolrwydd o berygl i’r cyhoedd. Dyddiad 21 Tachwedd 2018 Alison Ward Prif Weithredwr Y Ganolfan Ddinesig Pont-y-pwl NP4 6YB

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices