Search for more Public Notices in your area
General

Monmouthshire County Council needs People of the Highest Standards

Notice ID: NP4345149

Notice effective from
23rd January 2019 to 22nd February 2019

Monmouthshire County Council needs People of the Highest Standards

Monmouthshire County Council seeks two people to serve as independent members on its Standards Committee. This body plays a vital role in maintaining the highest ethical standards at county and community council levels. The Standards Committee meets at least four times per year and independent members are appointed for a period of between four and six years, may be appointed for one further consecutive term and are remunerated for their participation.

People who would like more information or an application form should contact Monitoring Officer and Head of Law, Matt Phillips via matthewphillips@ monmouthshire.gov.uk, on Twitter @MattPhillipsMCC or by writing to: Matt Phillips, Monitoring Officer and Head of Law, Monmouthshire County Council, County Hall, The Rhadyr, USK, NP15 1GA. Applications must be received by Friday 8th February.

Cyngor Sir Fynwy angen pobl o'r safonau uchaf

Mae Cyngor Sir Fynwy yn edrych am ddau o bobl i wasanaethu fel aelodau annibynnol o'i Bwyllgor Safonau. Mae gan y corff rdl hanfodol mewn cynnal y safonau moesegol uchaf ar lefel cyngor sir a chynghorau cymuned. Mae'r Pwyllgor Safonau yn cwrdd o leiaf bedair gwaith y flwyddyn a chaiff aelodau annibynnol eu penodi am gyfnod o rhwng pedair a chwe mlynedd, gellir eu penodi am un tymor olynol a byddant yn cael cydnabyddiaeth ariannol am gymryd rhan.

Gofynnir i bobl a hoffai fwy o wybodaeth neu ffurflen gais gysylltu §'r Swyddog Monitro a Phennaeth Cyfraith, Matt Phillips drwy matthewphillips@ monmouthshire.gov.uk, arTwitter @MattPhillipsMCC neu drwy ysgrifennu at: Matt Phillips, Swyddog Monitro a Phennaeth Cyfraith, Cyngor Sir Fynwy, Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. Rhaid i geisiadau ddod i law erbyn dydd Gwener 8 Chwefror.

Attachments

NP4345149.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices