Search for more Public Notices in your area
MONMOUTH REGISTRATION
Planning

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU (SAFLEOEDD CYMERADWY) PRIODASAU 1995 A DEDDF PARTNERIAETH SIFIL 2004

Notice ID: NP4374621

Notice effective from
8th May 2019 to 7th June 2019

CYNGOR SIR FYNWY

RHEOLIADAU (SAFLEOEDD CYMERADWY) PRIODASAU 1995 A DEDDF PARTNERIAETH SIFIL 2004

Hysbysir drwy hyn bod y Cyngor yn ystyried cynnig i adnewyddu trwydded i ddefnyddio yr Ystafell Wledda i fyny'r grisiau a'r Gegin i lawr grisiau yn Y Ty Crwn, Y Cymin, Trefynwy, Sir Fynwy NP25 3SF fel ystafelloedd ar gyfer cynnal priodasau sifil a/neu gofrestriadau partneriaeth sifil.
Gellir arolygu'r cais a'r cynllun yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA
Gall unrhyw berson roi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i gymeradwyo hyn, gyda’r rhesymau, o fewn 21 diwrnod i ddyddiad y cyhoeddiad hwn.
Dylai'r gwrthwynebiad gael ei anfon at y person sydd wedi llofnodi isod, yng Nghanolfan Addysg Gymunedol y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL
David Jones

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices